088881
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
74
330
87944
1288
2791
88881

Your IP: 192.168.2.69
2019-01-16 22:16

สสค.เชียงราย จัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการ

Post by Chiangrai
on 16 มกราคม 2562
ฮิต: 0

วันที่ 16 มกราคม 2562  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการ ตามโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

สสค.เชียงราย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562

Post by Chiangrai
on 12 มกราคม 2562
ฮิต: 5

วันที่ 11 มกราคม 2562 นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน บ้านรักแผ่นดิน ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาของประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับบริการถึงในพื้นที่ อันเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของราษฎรในการเดินทางมาติดต่อราชการ ณ สำนักงานที่ตั้ง โดยมีนายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

สสค.เชียงราย จัดประชุมชี้แจงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562

Post by Chiangrai
on 10 มกราคม 2562
ฮิต: 6

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดประชุมชี้แจงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจและให้เกิดความถูกต้องในการตรวจสอบเอกสารและคะแนนการประเมินของสถานประกอบกิจการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย มีสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 แห่ง

สสค.เชียงราย ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลาปู่ย่า

Post by Chiangrai
on 10 มกราคม 2562
ฮิต: 8

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.09 น. นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลาปู่ย่า เพื่อเป็นศิริมงคลในหน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัว