109176
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
111
377
108127
1572
5097
109176

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-16 06:05

สสค.เชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2562

Post by Chiangrai
on 26 มิถุนายน 2562
ฮิต: 15

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย โดย นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.ชร.) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

สสค.เชียงราย ร่วมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 5/2562

Post by Chiangrai
on 26 มิถุนายน 2562
ฮิต: 9

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.  นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย นายวีรเดช อินทวงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญพิเศษ และนางสาววิบูลพร นนท์ศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 5/2562 ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนของจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

สสค.เชียงราย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

Post by Chiangrai
on 26 มิถุนายน 2562
ฮิต: 9

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย นางสาววิไลวัลย์  แอบแฝง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวจิณณ์ณณัช ศิริชุมภู นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านรวมใจ หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาของประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับบริการถึงในพื้นที่ อันเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของราษฎรในการเดินทางมาติดต่อราชการ ณ สำนักงานที่ตั้ง โดยมีนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

สสค.เชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

Post by Chiangrai
on 04 มิถุนายน 2562
ฮิต: 28

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย นางสาววิบูลพร  นนท์ศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายธีรวัฒน์ ริ้วทองชุ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางศิริรัตน์ ทาคำ นักวิชาการแรงงาน และนางสาวรังสิมา ปาโท้ พนักงานธุรการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดเชียงราย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน