094991
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
56
83
279
94147
1866
2539
94991

Your IP: 192.168.2.69
2019-03-26 04:11

สสค.เชียงราย จัดอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)

Post by Chiangrai
on 22 มีนาคม 2562
ฮิต: 4

วันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 62  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวกรวรรณ จงถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรม  ได้ดำเนินการอบรมดังนี้
    1.บรรยายภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น
    2.สาธิตการใช้ถังดับเพลิง และปฏิบัติการดับเพลิงโดยวิทยากรจากหน่วยฝึกดับเพลิงจากบริษัท เทรนนิ่ง ไฟร์ สามเก้า จำกัด ร่วมกับ ชมรมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงรายในการฝึกปฏิบัติ ให้ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมฝึก จำนวน 30 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สสค.เชียงราย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

Post by Chiangrai
on 21 มีนาคม 2562
ฮิต: 6

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ผู้แทนสถานประกอบกิจการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประชุม มีมติ ทำบุญทอดผ้าป่า และบริจาคโลหิต ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

สสค.เชียงราย ร่วมกิจกรรมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2,001 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า

Post by Chiangrai
on 20 มีนาคม 2562
ฮิต: 3

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายวีรเดช อินทวงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2,001 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า เพื่อสักการะพระธาตุดอยตุงอันเป็นปูชนยสถานสำคัญและโบราณสถานอันเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ดังคำขวัญที่ว่า “เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง” กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม การเดินจาริกแสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุงตามรอยครูบารศรีวิชัย พิธีสืบชะตาหลวงล้านนารวมพลคนเกิดปีกุลและทุกราศี และพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทานน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตุง และเครื่องสักการะล้านนา โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

สสค.เชียงราย ออกตรวจคุ้มครองแรงงาน

Post by Chiangrai
on 07 มีนาคม 2562
ฮิต: 15

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นางสาวเมตตา จิระแสงเมืองมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางจิณณ์ณิชา  ไชยวงค์ เจ้าพนักงานแรงงาน ออกตรวจสถานประกอบกิจการในเขตอำเภอแม่สรวย ได้แก่ตรวจคุ้มครองแรงงาน จำนวน 5 แห่ง ตรวจความปลอดภัย จำนวน 2 แห่ง  จากการตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการทั้ง 7 แห่งได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย