101207
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
86
100
278
100312
2152
3449
101207

Your IP: 192.168.2.69
2019-05-20 20:30

สสค.เชียงราย ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562

Post by Chiangrai
on 16 พฤษภาคม 2562
ฮิต: 14

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาววิบูลพร นนท์ศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางศิริรัตน์ ทาคำ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงาน กพร.ได้กำหนดให้การลดพลังงานเป็นประเด็นหนึ่งในการประเมินผู้บริหารองค์กร ให้มีการรายงานผ่านระบบ e-report ในเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ซึ่งการชี้แจงทำความเข้าใจในครั้งนี้ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างการรับรู้ในการบริการการใช้พลังงานและการรายงานผลได้อย่างถูกต้องทั้ง 77 ส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องไปสู่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ร่วมมือกันลดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 10 ในปี 2562 นี้ ด้วยการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า โดยประหยัดและมีประสิทธิภาพ

 

สสค.เชียงราย รับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “แนวทางการประสานความร่วมมือในการระงับข้อพิพาทแรงงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีแรงงาน”

Post by Chiangrai
on 14 พฤษภาคม 2562
ฮิต: 11

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “แนวทางการประสานความร่วมมือในการระงับข้อพิพาทแรงงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีแรงงาน” โดยมีนายสานิต ธนทวี อัยการอาวุโส และนายพลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากร แก่พนักงานตรวจแรงงานและนิติกรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

สสค.เชียงราย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ

Post by Chiangrai
on 08 พฤษภาคม 2562
ฮิต: 17

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี


สสค.เชียงราย จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562

Post by Chiangrai
on 08 พฤษภาคม 2562
ฮิต: 16

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กรมฯ กำหนด พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคและการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป หลังจากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส และคณะกรรมการพื้นที่ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน 5ส. ที่กำหนด