094992
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
83
280
94147
1867
2539
94992

Your IP: 192.168.2.69
2019-03-26 04:11

สสค.เชียงราย ร่วมตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด

Post on 09 ตุลาคม 2561
by Chiangrai
ฮิต: 96

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา  14.00 น ตามที่ท่านได้มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ ตากองแก้ว ร่วมตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด นำโดย นายณรงค์พลคิดอ่าน ป้องกันจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย/เทศบาลนครเชียงราย/สำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย/ศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามและยาเสพติดจังหวัดเชียงราย/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย/ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย/ที่ว่าการอำเภอเมือง/สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย/มณฑลทหารบกที่ 37 /สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย/กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 /สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย/สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย/ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ดำเนินการออกตรวจจัดระเบียบสังคมฯ หอพัก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.อัศวินอพาร์ทเม้นท์
2 บ้านวรรคตอน
3 หอพักเกาะลอย
จากการตรวจไม่พบผู้กระทำความผิดตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด