109164
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
53
111
365
108127
1560
5097
109164

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-16 06:04

สสค.เชียงราย ตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อกำกับให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน/ความปลอดภัยฯ ตามนโยบาย Safety Thailand /สถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงตามนโยบายกระทรวงแรงงาน

Post on 29 พฤศจิกายน 2561
by Chiangrai
ฮิต: 52

วันนี้ 27 พ.ย. 61 นางสาวเมตตา จิระแสงเมืองมา   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางจิณณ์ณิชา ไชยวงค์ เจ้าพนักงานแรงงาน เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อกำกับให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน/ความปลอดภัยฯ ตามนโยบาย Safety Thailand /สถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงตามนโยบายกระทรวงแรงงาน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
         1. โรงแรมนาคนครา  ประกอบกิจการโรงแรม
           พบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยฯ ดังนี้
    1. ไม่จัดให้มีข้อบังคับในการทำงานและทะเบียนลูกจ้างที่กฎหมายกำหนด
    2. ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายสารเคมีและกฎหมายอัคคีภัย
          2. บจก.ไฮซีซั่นเรสซิเดซ์(โรงแรมไฮ เชียงราย) ประกอบกิจการ โรงแรม
           พบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยฯ เรื่องอัคคีภัย
      3.บริษัท บ้านดู่ดี จำกัด ประกอบกิจการโรงแรม
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เรื่องข้อบังคับในการทำงาน
       4.หจก.ภูพันธ์ 2017 ประกอบกิจการร้านอาหาร พบว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯและกฎหมายความปลอดภัยฯ
    พนักงานตรวจแรงงานพื้นที่1ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข ภายใน 30 วัน และติดตามผลการปฎิบัติต่อไป