109188
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
111
389
108127
1584
5097
109188

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-16 06:06

สสค.เชียงราย ดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ

Post on 29 พฤศจิกายน 2561
by Chiangrai
ฮิต: 67

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1 ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety     Thailand) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการทำ "CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากอาการขาดอากาศ" จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วิทยากรบรรยาย หัวข้อ"สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน" จากสำนักงานประกันสังคม วิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย บรรยายหัวข้อ "พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2554" และ "แนวทางการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการจังหวัดเชียงราย " มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 55 คน ณ ห้องประชุมบริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย