101183
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
100
254
100312
2128
3449
101183

Your IP: 192.168.2.69
2019-05-20 20:28

ข่าวดี กสร. เปิดอบรม “กฎหมายแรงงาน” ฟรี เริ่มรับสมัคร 1 พฤศจิกายน

Post on 01 พฤศจิกายน 2561
by Chiangrai
ฮิต: 23

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้”ชวนนายจ้าง ลูกจ้าง อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน เปิดรับสมัครออนไลน์ เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2561

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ตลอดจนสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 1 โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ นายจ้าง ลูกจ้าง อาทิ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การจัดสวัสดิการตามกฎหมาย กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น ใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 พ.ย. 2561 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด ทั้งนี้ กสร. เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน ตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มอัตรา โดยสามารถสมัครออนไลน์ผ่านระบบ E-register ได้ที่ http://tls.labour.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2245-1371-2

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร. ได้เตรียมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอื่น ๆ ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างอีกกว่า 10 หลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาศักยภาพด้านแรงงาน โดยสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ ได้ที่http://tls.labour.go.th เมนูหลัก : ฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน