106857
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
117
395
104925
4350
3452
106857

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-25 13:51

สสค.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ระดับท้องถิ่น

Post on 10 สิงหาคม 2561
by Chiangrai
ฮิต: 111

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 สสค.เชียงราย (นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์) ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ระดับท้องถิ่น ตามโครงการสร้างความปลอดภัยพื้นฐานในองค์กรภาครัฐจังหวัดเชียงราย (ประชุมเจ้าหน้าที่องค์การส่วนท้องถิ่น) จำนวน 144 คน ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยได้ข้อสรุปสำคัญว่า 
1.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการเป็นหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิง/หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้ดำเนินการยืนคำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่อไป
2. หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมฯ จำนวน 5 แห่ง ยินดีที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการร่วมกับ สสค.เชียงราย
3.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นด้วยที่ให้มีการบูรณาการงานร่วมกับงานภารกิจของ สสค.เชียงราย เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ให้เห็นเป็นรูปธรรม