นายอรรถพล  นาควิจิตร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย

017239
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
152
179
935
15137
7081
5606
17239

Your IP: 192.168.2.69
2017-10-20 19:51

ครม.ตั้งอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ นั่งอธิบดีคุ้มครองแรงงาน

Post on 10 ตุลาคม 2560
by Chiangrai
ฮิต: 9

10 ต.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครม.ยังมีมติแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

และเห็นชอบให้ นายพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.60 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งให้รักษาแทนในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง