นายอรรถพล  นาควิจิตร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย

026509
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
188
174
684
24674
2135
5044
26509

Your IP: 192.168.2.69
2017-12-13 20:19

โครงสร้างองค์กร

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 945

 

 

นายอรรถพล  นาควิจิตร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย

 


นางฐิตารีย์  เดชไชยพงศ์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (ผู้ช่วย)

 

งานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

(งานความปลอดภัย
ในการทำงาน,
งานสวัสดิการแรงงาน)

(งานคุ้มครองแรงงาน,
แรงงานสัมพันธ์,
มรท.)

 

 

นางสาววิบูลพร นนท์ศรี
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นางฐิตารีย์  เดชไชยพงศ์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาววิไลวัลย์ แอบแฝง
นักวิชาการแรงงาน
ชำนาญการ

 

นางสาวขจีรัตน์ เสนางาม
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเมตตา  จิระแสงเมืองมา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นางสาวบุษนีย์ สุริคำแดง
นิติกรชำนาญการ

 

 

 

นางศิริรัตน์ ทาคำ
เจ้าพนักงานแรงงาน
นายปฐมพงษ์  ตากองแก้ว
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นายธีรวัฒน์ ริ้วทองชุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

 

 
นางสาวรังสิมา ปาโท้
พนักงานธุรการ

น.ส.จิณณ์ณิชา ปันตั๋น
พนักงานธุรการและบันทึกข้อมูล

น.ส.จิณณ์ณณัช ศิริชุมภู
นักวิชาการแรงงาน
 

 

 

นายบุญมาณพ ดวงมณี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณฐมน บูรพา
พนักงานธุรการ
และบันทึกข้อมูล

นายณัฐกฤต  ธีรยา
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ด้านภาษาสื่อสาร (ล่าม)

 

 

 
นายชัชชัย ขจรเจริญกิจ
พนักงานขับรถยนต์
นายทวัส แสนชัย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวพรทิพย์  งามแสง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ด้านภาษาสื่อสาร (ล่าม)
   
  นาสุรสิทธิ์ พรมมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย