นายนิยม  สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นางสุนีย์  ยิ้มย่อง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย

640448
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
1398
8579
614953
31401
37227
640448

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-18 02:56

คู่มือบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ

Post on 29 มีนาคม 2561
by Chiangrai
ฮิต: 1204

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (00.Phorobo.pdf)00.Phorobo.pdfพ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255888 kB
Download this file (01.sahaphaprangngan.pdf)01.sahaphaprangngan.pdf1. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง (สหภาพแรงงาน)135 kB
Download this file (02.samakomnayjang.pdf)02.samakomnayjang.pdf2. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง (สมาคมนายจ้าง)159 kB
Download this file (03.sahaphun.pdf)03.sahaphun.pdf3. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง (สหพันธ์แรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง สภาองค์การนายจ้าง)184 kB
Download this file (04.khorbungkub.pdf)04.khorbungkub.pdf4. การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง (ข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อบังคับสหพันธ์แรงงาน ข้อบังคับสภาองค์การลูกจ้าง ข้อบังคับสมาคมนายจ้าง ข้อบังคับสหพันธ์นายจ้าง ข้อบังคับสภาองค์การนายจ้าง)132 kB
Download this file (05.khummakarn.pdf)05.khummakarn.pdf5. การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง (กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์แรงงาน กรรมการสภาองค์การลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง กรรมการสหพันธ์นายจ้าง กรรมการสภาองค์การนายจ้าง)129 kB
Download this file (06.kaubongkorn.pdf)06.kaubongkorn.pdf6. การจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง (ควบสหภาพแรงงาน ควบสหพันธ์แรงงาน ควบสภาองค์การลูกจ้าง ควบสมาคมนายจ้าง ควบสหพันธ์นายจ้าง ควบสภาองค์การนายจ้าง)136 kB
Download this file (07.kortoklong.pdf)07.kortoklong.pdf7. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)122 kB
Download this file (08.korphiphat.pdf)08.korphiphat.pdf8. การจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน119 kB
Download this file (09.kortoklong-ratvisahakit.pdf)09.kortoklong-ratvisahakit.pdf9. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ)120 kB
Download this file (10.taudrubrongsahaphap.pdf)10.taudrubrongsahaphap.pdf10. การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน137 kB
Download this file (11.jorpor.pdf)11.jorpor.pdf11. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน135 kB
Download this file (12.fire.pdf)12.fire.pdf12. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ128 kB
Download this file (13.kongthoonsongkor.pdf)13.kongthoonsongkor.pdf13. การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)129 kB
Download this file (14.anuyaddek.pdf)14.anuyaddek.pdf14. การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541136 kB
Download this file (15.anuyadsatanpayaban.pdf)15.anuyadsatanpayaban.pdf15. การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทำงาน128 kB